POTOS s.r.o., Pokročilé topné systémy

Domů SortimentNávodyCeníkPodklady

Aktuality: Provadime revize kotlu AM Licotherm a AM Energo.

Licotherm

Automatický teplovodní kotel Lic

 

Automatický teplovodní kotel Licotherm na pevná paliva

Kotle splňují požadavky ekodesignu, emisní třída 5.
Lze je použít pro program "Kotlíkové dotace"

 

Hlavní přednosti kotle v bodech:

 • Kvalitní česká regulace s přehledným displejem a snadným nastavením
 • Řízení kotelny přes bezdrátový termostat, z mobilu, nebo přímo z kotelny
 • Objem zásobníku vystačí na několikadenní bezobslužný provoz
 • Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění
 • Spalování hnědého uhlí velikosti O2 a dřevních pelet s účinností přes 88% = záruka nízké spotřeby
 • Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva (řepka, makovina)
 • Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm
 • Minimální nároky na komín - nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciálně vyvložkovaný komín (jako přetlakový) - konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 130°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu
 • Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku
 • Dvířka z litiny z vnitřní strany chráněná keramickou vložkou, dřevěné kličky
 • Telefonická podpora pro uživatele
 • Dostupné náhradní díly

 

Základní parametry kotlů:

Parametr

AM 15 BIO

AM 24 BIO

AM 42 BIO

AM 26 COMBI

AM 46 COMBI

Výkon (kW)

13

24

42

27

46

Emisní třída

5 Ekodesign

5 Ekodesign

5 Ekodesign

5 Ekodesign

5 Ekodesign

Zásobník (dm3)

160

280

350

280

350

Hmotnost (Kg)

390

460

555

490

670

Palivo Pelety Pelety Pelety Uhlí a Pelety Uhlí a Pelety

Kouřovod (mm)

150

150

150

150

150

Oba modely umožňují spalovat také kusové dřevo 50cm délky, po vložení litinového roštu.

 

Ukázka zapojení kotlů s regulátorem RENES 02 pro jeden topný okruh:     

 • Řízení kotelny přes bezdrátový termostat, mobil, nebo přímo z kotelny
 • Přednostní ohřev bojleru. Teplá voda ihned k dispozici
 • Ohřev užitkové vody i v letním režimu
 • Ochrana proti opaření, nastavitelný teplota užitkové vody od 35 do 65°C
 • Možnost nastavit minimální a maximální teplotu topné vody (radiátorů)
 • Kotel si sám vypočte provozní teplotu tak, aby uspokojil dům a přitom nepřetápěl
 • Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi (hlídaná teplota vratu)
 • Možnost topit přímo do podlahovky bez dalších směšovacích uzlů

Ukázka zapojení kotlů s regulací RENES AM pro 1 až 6 topných okruhů:            

 • Má všechny vlastnosti jako u RENES 02 (viz výše)
 • Navíc možnost omezit teplotu nabíjení u bojleru
 • Rovnoměrné dělení topné vody mezi okruhy
 • Bezdrátová komunikace mezi regulačními uzly

Uhlí, Pelety

Automatický kotel Licotherm

 

Popis kotle:
Kotel na pelety, uhlí Kotele LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou 3 až 45 kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm - především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Kotel tvoří dva základní celky - kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 5mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák - tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin - jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu. V horním panelu kotle je umístěn regulátor. Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody ( nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem - např. prostorovým termostatem).

Výměník kotle   Regulace kotle

 

 

Předepsané palivo:

hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4- 25 mm a vlhkosti do 20 %
dřevní pelety - kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961

JT POTOS s.r.o.
763 24 Vlachovice 166
IČO: 27702898 DIČ: CZ27702898

Tel: 736 111 818
Email: info@potos.cz