POTOS s.r.o., Pokročilé topné systémy

Domů SortimentNávodyCeníkPodklady

Aktuality: Dostali jste dotaci na kotel? Nechce si zdarma zjistit cenu za instalaci kotle nebo tepelneho cerpadla!

Licotherm

Automatický teplovodní kotel Lic

 

Automatický teplovodní kotel Licotherm na pevná paliva

Kotle splňují požadavky ekodesignu, emisní třída 5.
Lze je použít pro program "Kotlíkové dotace"

 

Hlavní přednosti kotle v bodech:

 • Kvalitní česká regulace s přehledným displejem a snadným nastavením
 • Řízení kotelny přes bezdrátový termostat, z mobilu, nebo přímo z kotelny
 • Objem zásobníku vystačí na několikadenní bezobslužný provoz
 • Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění
 • Spalování hnědého uhlí velikosti O2 a dřevních pelet s účinností přes 88% = záruka nízké spotřeby
 • Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva (řepka, makovina)
 • Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm
 • Minimální nároky na komín - nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciálně vyvložkovaný komín (jako přetlakový) - konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 130°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu
 • Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku
 • Dvířka z litiny z vnitřní strany chráněná keramickou vložkou, dřevěné kličky
 • Telefonická podpora pro uživatele
 • Dostupné náhradní díly

 

Základní parametry kotlů:

Parametr

AM 15 BIO

AM 24 BIO

AM 42 BIO

AM 26 COMBI

AM 46 COMBI

Výkon (kW)

13

24

42

27

46

Emisní třída

5 Ekodesign

5 Ekodesign

5 Ekodesign

5 Ekodesign

5 Ekodesign

Zásobník (dm3)

160

280

350

280

350

Hmotnost (Kg)

390

460

555

490

670

Palivo Pelety Pelety Pelety Uhlí a Pelety Uhlí a Pelety

Kouřovod (mm)

150

150

150

150

150

Oba modely umožňují spalovat také kusové dřevo 50cm délky, po vložení litinového roštu.

 

Ukázka zapojení kotlů s regulátorem RENES 02 pro jeden topný okruh:     

 • Řízení kotelny přes bezdrátový termostat, mobil, nebo přímo z kotelny
 • Přednostní ohřev bojleru. Teplá voda ihned k dispozici
 • Ohřev užitkové vody i v letním režimu
 • Ochrana proti opaření, nastavitelný teplota užitkové vody od 35 do 65°C
 • Možnost nastavit minimální a maximální teplotu topné vody (radiátorů)
 • Kotel si sám vypočte provozní teplotu tak, aby uspokojil dům a přitom nepřetápěl
 • Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi (hlídaná teplota vratu)
 • Možnost topit přímo do podlahovky bez dalších směšovacích uzlů

Ukázka zapojení kotlů s regulací RENES AM pro 1 až 6 topných okruhů:            

 • Má všechny vlastnosti jako u RENES 02 (viz výše)
 • Navíc možnost omezit teplotu nabíjení u bojleru
 • Rovnoměrné dělení topné vody mezi okruhy
 • Bezdrátová komunikace mezi regulačními uzly

Uhlí, Pelety

Automatický kotel Licotherm

 

Popis kotle:
Kotel na pelety, uhlí Kotele LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou 3 až 45 kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm - především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Kotel tvoří dva základní celky - kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 5mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák - tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin - jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu. V horním panelu kotle je umístěn regulátor. Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody ( nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem - např. prostorovým termostatem).

Výměník kotle   Regulace kotle

 

 

Předepsané palivo:

hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4- 25 mm a vlhkosti do 20 %
dřevní pelety - kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961

JT POTOS s.r.o.
763 24 Vlachovice 166
IČO: 27702898 DIČ: CZ27702898

Tel: 736 111 818
Email: info@potos.cz