POTOS s.r.o., Pokročilé topné systémy

Domů SortimentNávodyCeníkPodklady

Aktuality: Dostali jste dotaci na kotel? Nechce si zdarma zjistit cenu za instalaci kotle nebo tepelneho cerpadla!

Licotherm

 

Automatický teplovodní kotel Licotherm na pevná paliva

Kotle splňují požadavky ekodesignu, emisní třída V.
Lze je použít pro program "Kotlíkové dotace"

 

Kotle jsou certifikovány na následující paliva:

Název Pelety Uhlí Ekodesign (dotace)
AM Licotherm Carbo NE ANO NE
AM Licotherm Carbo 2 NE ANO ANO
AM Licotherm BIO ANO NE ANO
AM Licotherm COMBI ANO ANO ANO

 

Ukázka zapojení kotlů s regulátorem RENES 01 pro jeden topný okruh: 
(Licotherm CARBO ; Licotherm CARBO 2 ; Licotherm  BIO
; Licotherm COMBI )
   

Díky kotlové regulaci ADEX RENES 01  již není třeba dokupovat pro řízení směšovacího ventilu regulátory řady ADEX Comfort. Čerpadla i servomotor jsou řízeny přímo kotlem, jak je vidět na zapojení níže. Pokud není instalován bojler, čidlo TU se nezapojí. Pro řízení více okruhů je třeba tento kotel objednat s regulací ADEX RENES AM, který umožní bezdrátovou regulaci až 6 okruhů. (viz sekce návody). Tyto kotle mají v základní výbavě modul zadního čištění, který je u klasické verze za příplatek. Kotle Lic. Carbo a Licotherm BIO jsou vhodné pro domy s tepelnou ztrátou 10 až 30 kW.


carbozap.jpg (27566 bytes)combi.png (389877 bytes)

 

 

Ukázka zapojení kotlů s regulací RENES AM pro 2 až 6 topných okruhů:            

Uhlí, Pelety

Automatický kotel Licotherm

  • Nejnovější generace kotlů technologie LING®
  • Automatický provoz řízený vnějším regulátorem (pokojový termostat) je umožněn díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci a retortovému hořáku se šnekovým podavačem
  • Objem zásobníku 300 litrů na několikadenní bezobslužný provoz
  • Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění
  • Spalování hnědého uhlí velikosti O2 a dřevních pelet s účinností až 88% = záruka nízké spotřeby
  • Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva
  • Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm
  • Minimální nároky na komín - nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciálně vyvložkovaný komín (jako přetlakový) - konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 200°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu
  • Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku

 

Popis kotle:
Kotel na pelety, uhlí Kotele LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou 3 až 45 kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm - především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Kotel tvoří dva základní celky - kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 5mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák - tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin - jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu. V horním panelu kotle je umístěn regulátor. Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody ( nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem - např. prostorovým termostatem).

Výměník kotle   Regulace kotle

licCSN.JPG (122894 bytes)

 

 

Předepsané palivo:

hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4- 25 mm a vlhkosti do 20 %
dřevní pelety - kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961

JT POTOS s.r.o.
763 24 Vlachovice 166
IČO: 27702898 DIČ: CZ27702898

Tel: 736 111 818
Email: info@potos.cz