POTOS s.r.o., Pokročilé topné systémy

Domů SortimentNávodyCeníkPodklady

Aktuality: Provadime revize kotlu AM Licotherm a AM Energo.

Energo

Teplovodní zplynovací kotle na d
Teplovodní zplynovací kotle na dřevo AM Energo
Kotle splňují požadavky ekodesignu, emisní třída V. 
Lze je použít pro program "Kotlíkové dotace"

 

Ukázky zapojení kotle ENERGO:             

1. Zapojení v kombinaci - ADEX COMFORT R, řízeno pokojovým termostatem

2. Zapojení s automatickým trojcestným ventilem

3. Zapojení s akumulační nádrží a regulací ADEX, řízeno pokojovým termostatem

Jedná se o kotle, které se svými parametry řadí k evropskému standardu 
dřevozplynujících kotlů. 
Kotle AM Energo se vyznačují především:
	- prostornou zplynovací komorou s velkým plnícím otvorem
	- vysokou účinností kotle (84% při jmenovitém výkonu, 89% 
	 při stáložárném provozu) 
	- dokonalým spalováním s velmi nízkým obsahem škodlivin - 
	 hodnota CO a OGC odpovídá 
	- třídě 3 dle ČSN-EN 303-5:2000 
	- speciální konstrukcí zplynovací komory omezující tvorbu dehtu 
	- extrémě dlouhou dobou hoření - při stáložárném provozu až 22 hod. 
	- možností automaticky řízeného provozu s programem na 24 hodin 
Účel užití
Tento typ kotllů je určen především pro vytápění rodinných domků nebo bytů, 
jež mají vlastní kotelnu a též je vhodný pro vytápění menších 
podnikatelských provozoven.

Palivo
K topení lze použít suché dřevo do 20 % vlhkosti. Měkké i tvrdé, upravené na 
polena do max. délky 50 cm.V kombinaci s poleny lze spalovat různé 
dřevní odpady jako jsou štěpky, hobliny případně piliny.

Přednosti zplynovacích kotlů na dřevo
       - maximální energetické zhodnocení palivového dřeva na základě 
        vysoké účinnosti spalování 
       - minimální tvorba škodlivin a popela. 
       - nenáročná obsluha a snadné čištění - celkový komfort obsluhy. 
       - dřevo je obnovitelný zdroj energie a má zcela neutrální vliv na vznik 
	    skleníkového efektu v atmosféře neboť
       - uvolňovaný kysličník uhličitý byl předtím vstřebán při nárůstu dřevní hnoty. 

Princip spalování
Kotle jsou konstruovány pro spalování na principu generátorového
zplynování dřeva a následného spalování dřevoplynu za vysokých
teplot. Hoření dřevoplynu je podporováno ventilátorem, dodávané
množství vzduchu je plynule regulovatelné v požadovaném rozsahu
výkonu kotle. Vysoké teploty 900 – 1000° C je dosahováno přidáním
sekundárního vzduchu do proudu hořícího plynu proudícího spalovací
tryskou.Při tak vysoké teplotě shoří i hůře spalitelné složky paliva 
čímž je zajištěna vysoká účinnost spalování a nízký obsah škodlivin
 v kouřových plynech.

Technický popis
Těleso kotle u řady AM Energo je vyrobeno z ocelového plechu o síle
6 mm, části na nichž je uložena keramika jsou vyrobeny z profilových
trubek o síle 8 mm. Zplynovací komora je vyložena speciálními 
lamelami ze žáruvzdorného plechu, které se při hoření kotle zahřívají
na vyšší teplotu než zavodněný plášť kotle a tím omezují srážení dehtu
na stěnách zplynovací komory.

Primární i sekundární vzduch vháněný radiálním ventilátorem je předehříván
ve zdvojených částech pláště kotle a přiváděn v optimálním mísícím
poměru do spalovací trysky. Masívní dohořívací keramická tvarovka
udržuje vysokou teplotu pro dohoření dřevoplynu. Svislá trubkovnice
doplněná brzdiči spalin zabezpečuje maximální předání energie a
nízkou teplotu spalin na výstupu z kotle.

Kotle jsou standartně vybaveny dochlazovací smyčkou pro ochranu
kotle proti přetopení.Regulace kotle je řešena jako modulární systém
s možností doplnění regulačních prvků na přání zákazníka.

V základním provedení regulace zajištuje řízení provozní teploty
kotle pomocí provozního termostatu a dále je doplněna stop termostatem
v případě nedostatku paliva. Panel regulace v základním provedení je
dodáván s mechanickými termostaty a analogovým termomanometrem.

Na přání zákazníka je možno regulaci doplnit o:


             -
regulátor otáček ventilátoru pomocí něhož je možno regulovat
               maximální výkon kotle
             - termostat oběhového čerpadla
             - sdružený elektronický termostat s digitálním ukazatelem teploty kotle
             - spalinový termostat
             - spínací hodiny pro řízení denního provozu chodu venti

AMenergo20kotel1.gif (31307 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

AMenergo%20horni.gif (21007 bytes)

 

 

AMenergo%20dolni.gif (20043 bytes)

 

 

 

 

 

AMenergo20panel.jpg (2620 bytes)

TYP KOTLE

AM 23

AM 29

AM43

Jmenovitý výkon ( kW )

23

29

43

Maximální výkon ( kW )

25

33

49

Výhřevná plocha (m2 )

1,9

2,2

3,5

Objem palivové šachty ( dm3 )

110

130

180

Objem vody v kotli (dm3)

78

88

105

Maximální pracovní přetlak vody ( MPa )

0,25

0,25

0,25

Provozní tah komína ( Pa )

20

25

30

Průměr odtahového hrdla ( mm )

150

150

150

A šířka kotle ( mm )

580

580

670

B hloubka kotle ( mm )

990

990

1010

C výška kotle ( mm )

1190

1280

1370

D výška kouřovodu ( mm )

840

935

1025

Rozměry plnícího otvoru ( mm )

360x290

360x290

360x290

Hmotnost kotle ( kg )

420

430

490

Příkon ventilátoru W

55

41

83

Napětí ( V/Hz )

230/50

230/50

230/50

Předepsané palivo

suché dřevo A1, maximální obsah vody 20%
průměr polen 70-90mm, délka polen 500 mm

Účinnost ( % )

82-88

82-88

82-88

Orientační spotřeba paliva za topnou sezonu (m3)

18-20

23-27

40-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema  kotle

AMenergo%20schema.gif (15001 bytes)

JT POTOS s.r.o.
763 24 Vlachovice 166
IČO: 27702898 DIČ: CZ27702898

Tel: 736 111 818
Email: info@potos.cz